Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200

Zώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος Knauf Thermoprosopsis

Στην περιοχή της ζώνης υψηλής στεγάνωσης χρησιμοποιούνται αυτοσβενύμενες πλάκες διογκωμένου πολυστυρενίου EPS 200 με λ=0,035W/mK για επιπλέον προστασία από την ανιούσα υγρασία.

Το πάχος του μονωτικού καθορίζεται από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης που εκπονείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Scroll to Top