Πρόσθετος δίσκος μόνωσης DT

Δίσκοι μόνωσης

 

 

Πρόσθετοι δίσκοι μόνωσης διαμέτρου 90, 110 ή 140 χιλιοστών για διεύρυνση της επιφάνειας στήριξης σε διάφορα μονωτικά υλικά.
Scroll to Top