,

Ρολά Naturoll Plus

Ρολό Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

Ρολό Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

 

Θερµική και ακουστική µόνωση για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης.

Απλή και γρήγορη εφαρµογή.

Εφαρµογή σε µια ή δύο στρώσεις.

Μόνωση χωρισµάτων.

Scroll to Top