Τσιμεντοσανίδα γενικής Χρήσης AQUAPANEL Universal Knauf

Τσιμεντοσανίδα γενικής Χρήσης AQUAPANEL Universal Knauf 8 mm.

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Universal 8mm είναι σανίδες 100% ανθεκτικές στο νερό και στην υψηλή υγρασία. Ο πυρήνας τους αποτελείται από τσιμέντο τύπου Portland και οι δύο επιφάνειές τους ενισχύονται με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα που χρησιμοποιείται σαν οπλισμός και εγκιβωτίζεται σε δύο στρώσεις λείου μείγματος τσιμέντου.

Τα άκρα της σανίδας είναι τετράγωνα και ενισχύονται με την τεχνολογία Easy EdgeTM. Το χαμηλό πάχος και βάρος του συγκεκριμένου υλικού αποτελεί ένα ιδανικό υπόβαθρο εύκολο στην τοποθέτηση σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Scroll to Top