Γραφιτούχο πανέλο Knauf InTherm ανθυγρής

Mε γραφιτούχο διογκωμένο πολυστηρένιο EPS 80.

Θερμομονωτικό πανέλο Knauf InTherm ανθυγρής γυψοσανίδας Η2 AK 12.5 mm με γραφιτούχο διογκωμένο πολυστηρένιο EPS 80.

Scroll to Top