Ορυκτή Ινα Knauf Planet SK

Ορυκτή Ινα Knauf AMF Planet SK, Πάχους 13mm

Category:

Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή ορυκτών ινών, βάρους 3,6 Kg/m2, με συντελεστή ηχοαπορρόφησης aw=0,55, άκαυστη, ανθεκτική σε σχετική υγρασία 70%, ανάκλαση φωτός LR=88%, χωρίς πατούρα.

Scroll to Top