ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΑΠΕΔΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Διάφορα
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Πίσω

Sikarep - 200 20KG

Περιγραφή Προϊόντος

Το SikaRep®-200 Multi είναι έτοιμο για χρήση, πολλαπλών εφαρμογών, ελαφροβαρές, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή, επίχριση και πλήρωση τοιχοποιιών σύμφωνα με ΕΝ 998-1, καθώς και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3.

ΧΡΗΣΕΙΣ

  • Εφαρμογές μεγάλου πάχους, γεμίσματα ρωγμών, αρμολογήσεις, επιπέδωση και επίχριση υφιστάμενων ή νέων τοιχοποιιών (τουβλοδομές, λιθοδομές, μικτές, κ.τ.λ.) ▪
  • Τοπικές επισκευές σε υφιστάμενους σοβάδες Επισκευές (μη δομητικές), επαναδιαμόρφωση & αποκατάσταση διατομής στοιχείων σκυροδέματος με βλάβες σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Γεμίσματα φωλιών, μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές, δημιουργία και φινίρισμα κοίλων ακμών (λουκιών), αρμών και επικαλύψεων.
  • Κατάλληλο για χρήση σε φέρουσες τοιχοποιίες πριν την εφαρμογή του Συστήματος Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας ή άλλων παραδοσιακών μεθόδων ενίσχυσης τοιχοποιίας
  • Κατάλληλο για χρήση ως κονίαμα κατασκευής τοιχοποιιών και ως κονίαμα επιπέδωσης
  • Κατάλληλο για χρήση ως κονίαμα επίχρισης με εγκιβωτισμό πλέγματος (Sika® Fibernet, 110gr/m2).
  • Κατάλληλο ως γενικών χρήσεων κονίαμα (τύπος GP CS-IV, σύμφωνα με EN 998-1) για επιχρίσματα σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
  • Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδος 3.1 του ΕΝ 1504-9). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές μη δομητικές εφαρμογές
  • Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (αρχή 7, μέθοδος 7.2 του ΕΝ 1504-9). Αύξηση του πάχους της επικάλυψης με επιπλέον κονίαμα και αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος (για μη δομητικές εφαρμογές)
Scroll to Top