Γυψοσανίδα Στάνταρ Α

Γυψοσανίδεσ Στάνταρ Α πάχους 12.5 mm. Διατήθεται σε διαφορετικά πάχη. Γυψοσανίδεσ οροφής, Πάτρα

Γυψοσανίδεσ επικαλύψεων σε μη φέροντα στοιχεία ξηράς δόμησης, σε πλαισιακά φατνώματα δομικής ξυλείας και σε επενδύσεις τοίχων με μία όψη κατάλληλα διαμορφωμένη για την εφαρμογή επιχρισμάτων γύψου ή διακοσμητικών βαφών. Η πυροπροστασία ικανοποιείται με περιορισμούς. Γυψοσανίδεσ οροφής, Πάτρα

Scroll to Top