Γυψοσανίδα Στάνταρ Α

Γυψοσανίδα Στάνταρ Α πάχους 12.5 mm. Διατήθεται σε διαφορετικά πάχη.

Γυψοσανίδες επικαλύψεων σε μη φέροντα στοιχεία ξηράς δόμησης, σε πλαισιακά φατνώματα δομικής ξυλείας και σε επενδύσεις τοίχων με μία όψη κατάλληλα διαμορφωμένη για την εφαρμογή επιχρισμάτων γύψου ή διακοσμητικών βαφών. Η πυροπροστασία ικανοποιείται με περιορισμούς.

Scroll to Top