Σανίδα Knauf GUARD EX

Σανίδα Knauf GUARD EX Πάχους 12.5 mm

Η Knauf Guardex είναι εξαιρετικής αντοχής στην υγρασία και το νερό,  πυράντοχη, κατηγορίας ακαυστότητας Α1, χαμηλού βάρους και φιλική προς το  περιβάλλον. Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο υαλοΰφασμα σελουλόζης και στη  σύνθεση του πυρήνα της, έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τη μούχλα καθώς  και ελάχιστες συστολοδιαστολές στις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις, με  αποτέλεσμα την άριστη συμπεριφορά της σε όλες τις συνθήκες. Μπορούν να  παραμείνουν εκτεθειμένες έως και 12 μήνες, ανάλογα με τη σφράγιση των  αρμών, με σκοπό την ολοκλήρωση των εσωτερικών εργασιών στο κτίριο,  ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Scroll to Top